Tiến độ thi công

Cất nóc Tòa nhà An Bình Plaza

17/04/2020 14:45

 

CLIP HÌNH ẢNH TÒA NHÀ AN BÌNH PLAZA ĐÃ CẤT NÓC